Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov pre nás vždy bola, je a bude na prvom mieste. Spracovávame iba nevyhnutne nutné osobné údaje počas nevyhnutne nutného času.  Zoznámte sa prosím s tým aké vaše údaje spracovávame, prečo a ako ich chránime. Na tejto stránke nájdete zásady, podľa ktorých sa o vaše kontakty staráme a nakladáme s nimi a to len v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

KTO JE SPRÁVCA?

Sme spoločnosť Klub: Marketing 21 s.r.o., IČO: 47382198, zapísaná v Obchodnom registry Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka č. 34991/N, zastupená konateľom Ing. Bohumírom Harvanom,  so sídlom Hviezdoslavova 14, 949 11 Nitra. 

Voči vašim osobným údajom sme v pozícii správcu, určujeme ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadne ďalších zpracovateľov, ktorí nám so spracováním budú pomáhať.

AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

Ak budete mať akékoľvek otázky k ochrane svojich osobných údajov, neváhajte sa na nás obrátiť na e-mailovej adrese harvan@marketing21.sk. Radi vám na vaše otázky odpovieme. 

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME A PREČO?

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám odovzdáte sami a to z nasledujúcích dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy, organizácia webinárov, školení

  • meno a priezvisko
  • e-mailová adresa
  • telefónne číslo
  • poštová adresa
  • fakturačné údaje (názov spoločnosti, IČO, DIČ, čísla bankových účtov)
  • prípadne ďalšie údaje v závislosti na poskytnutej službe

Osobné údaje adresné a fakturačné nevyhnutne potrebujeme k účelu plnenia zmluvy.  

E-mailovou adresu potrebujeme, aby sme vám mohli vytvoriť a zaslať prístupy do aplikácie a webového rozhrania. Ak sa registrujete na vysielanie niektorého z našich webinárov, vašu e-mailovú adresu nevyhnutne potrebujeme k zabezpečeniu organizácie daného webinára.

Vedenie účtovníctva
Ak si objednáte nejaký produkt či službu z našej ponuky, potrebujeme vaše osobné údaje (fakturačné údaje), aby smr vykonali zákonnú povinnosť pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing - zasielanie personalizovaných newslettrov (oprávnený záujem/súhlas)
Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-mailoch a kedy ich najčastejšie otvárate, využívame za účelom priameho marketingu - zasielania obchodných informácií. Nechceme vám posielať letáky, ktoré vás nezaujímajú. Preto sledujeme, či máte o naše e-maily záujem a pomocou toho, na čo v e-mailech klikáte sa vám snažíme prispôsobiť obsah týchto e-mailov. 

Ak ste našim zákazníkom vnímame náš oprávnený záujem posielať vám tieto newslettre na mieru maximálne počas 5-tich rokov od poslednej objednávky. 

Ak od nás získavate vzdelávanie zadarmo (e-book, webinár alebo jeho záznam) alebo sa registrujete k odberu novinek na blogu, budeme vám zasielať naše newslettre na základe vašeho súhlasu a to počas 5-tich rokov od jeho udelenia.

V oboch prípadoch sa môžete zo zasielania newslettrov odhlásiť v každom obdržanom e-maile. Nebudeme ss na vás hnevať, je to vaše právo. 

Pokročilý marketing na základe súhlasu
Len na základe vašeho súhlasu vám môžeme zasielať také inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to počas maximálne 3 rokov od udelenia súhlasu. Ten môžete samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Vaše osobné údaje si ponecháváme počas promlčacích lehôt, ak zákon nestanoví dlhšie obdobie k ich uchovaniu alebo sme v konkrétných prípadoch neuviedli inak.

Fotografie a video záznamy zo seminárov
Na niektorých našich \"živých\" akciách - školeniach, seminároch, … vyhotovujeme fotodokumentáciu alebo video záznam. Fotografie používame v propagačných materiáloch, predovšetkým na webe. Video záznam slúži účastníkom online kurzu na sledovanie. V týchto materiáloch nikdy nenájdete mená účastníkov, jedine ak by se jednalo o referenciu a to na základe súhlasu. Ak by ste na záznamoch nechceli byť, dajte nám vedieť na našich kontaktných údajoch pred organizovaním \"živej\" akcie.

Vaše osobné údaje si ponecháváme počas plynutia promlčacích lehôt, ak zákon nestanoví dlhšie obdobie k jich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

ODOVZDÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 3. STRANÁM.

K vašim osobným údajom majú prístup naši spolupracovníci, ktorí sú viazání mlčenlivosťou a sú preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov. O vaše údaje sa staráme ako o svoje vlastné.

Pre zaistenie čiastkových spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využíváme služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR. 

Všetci zapojení spracovatelia sú povinní vaše osobné údaje chrániť rovnako ako my a zaviazali sa nám k tomu svojim prehláeením alebo zmluvou. 

Sú to predovšetkým dodávatelia z oblasti: serverovej infraštruktúry, bezpečnosti a účtovníctva.
Ďalej využíváme služby Google Analytics, v prípadě vašeho súhlasu Facebook pixel k cieleniu reklamy.

Je možné, že pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania sa v budúcnosti rozhodneme využívať ďalšie aplikácie alebo spracovateľov. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade budeme na spracovateľov klásť pri výbere minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

IP, COOKIES A INÉ ONLINE IDENTIFIKÁTORY.

Pri prehliadaní našich webových stránok zaznamenáváme vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, z ktorej stránky prichádzate a ak prichádzate vďaka niektorého z našich affiliate partnerov. Používánie cookies pre meranie návštevnosti webu, affiliate a prispôsobenia zobrazenia webových stránok vnímáme ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na zaklade vašeho súhlasu. Naše webové stránky možno prehliadať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Koho využíváme pri spracovaní?
Služby Google Analytics, prevádzkované spoločnosťou Google Inc.,  so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia.

Služby Facebook Pixel, prevádzkované spoločnosťou Facebook Inc., so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany súkromia.

ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Chráníme osobné údaje v maximálne možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chráníme ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

ODOVZDÁVANIE DÁT MIMO EU.

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

VAŠE PRÁVA.

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rôzne práva. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: harvan@marketing21.sk.

Máte právo na informace, ktoré sú splnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 30 dní, ako vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Toto právo môžete využívbať zdarma, a to až pre 3 dopyty ročne. Ďalšie dopyty budú spoplatnené sumou 30 EUR za jeden dopyt. 

Právo na obmedzenie spracovania môžete využívať pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, ak sa domnievate, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesly námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelu spracovania. (Napr. odhlásením z newsletterov obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných informácií.)

Právo vzniesť námietku 
Pokiaľ sa domnievate, že spracovávame osobné údaje neoprávnene. 

Právo na prenositeľnosť
Pokiaľ by ste sichceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informacie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Potrebujeme na to aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutí)
Vašim ďalším právom je právo na výmaz. Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému aj zo systémov 
všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazání zákonnou povinnosťou, napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady počas obdobia stanovené zákonom. V tomto prípade preto vymažeme všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov
Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súladu so zákonom, máte právo sa so svojou stažnostou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme radi, pokiaľ nejskôr budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných informácií
E-maily s inšpiráciou, články či produkty a služby vám zasielame, ak ste náš zákazník alebo pokiaľ ste od nás získali vzdelávanie zdarma, na základe našeho oprávneného záujmu. Odhlásiť sa môžete prostrednictvom odhlasovacieho odkazu v každém e-mailu.
V iných prípadoch (napr. registrácia pre odber noviniek) vám ic posieláme len na základe vašeho súhlasu. Vo všetkých prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každém zaslanom e-maile.

MLČANLIVOSŤ.

Dovoľujeme si Vás ubezpečiť, že naši spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. 

TIETO ZÁSADY SÚ PLATNÉ OD 24.5.2018